Text

1. Hospodine Bože můj, k Tobě se dnes utíkám, vyslyš mě když k Tobě volám, Já se sám nepřekonám Ty jsi můj Bůh 2. Hospodine Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, to, co je zlé ve tvých očích, nové srdce mi učiň, Ty jsi můj Bůh. R: Povstaň Hospodine, Tobě chci vzdávat chválu, vše co jsem, to co mám, i svoji naději ti dám, Povstaň Hospodine, k Tobě se utíkám. R2: Bože jsi spravedlivý, když zkoumáš moje srdce, a hledíš na mě s láskou, znáš všechno co v sobě mám, povstaň Hospodine, k Tobě se utíkám.