Hvězda

Text

1. Dítě narozené v jeslích tiše spí. Hvězda zářící. To dítě září víc! B: Tak pokloňme se jemu zpěvem svým radostným, není to jen dítě, je to ta hvězda zářící! R: Sláva na výsostech Bohu . Sláva děťátku narozenému. 2. Duše, zrozená, v těle ukrytá. Dítě, zářící, radost duši dá. 3. Nemusel, a přesto odešel z ráje, mezi vlastní přišel, vlastní jej nepoznali. Stvořitel pouhým člověkem zván je kvůli nám, nám!