Volání (Jsem zrnkem prachu)

2189

Autor: Petra Ambrosová

Nahrávky

Text

1. Jsem zrnkem prachu, a přesto mohu chválu vzdát. Když pozvednu své oči k horám, tryská ve mně vodopád! Díky, Pane, za vše, cos mi dal, Ty jsi můj Pán a Král. R: Pane, přijď! Naplň nás! Voláme: Bože, neopouštěj nás! Pane, přijď! Naplň nás! Voláme: Bože, neopouštěj nás, neopouštěj nás. 2. Když dolů sráží mě má slabá víra, do duše naději vlej, až mě pak pozvedne Tvá moc a síla, prosím Tě, lásku mi dej, lásku mi dej! 3. V Pánových očích hodnotu má každý z nás a bez jeho vlastní vůle nespadne ti z hlavy vlas. Díky, Pane, za Tvou lásku k nám, my chcem ji dávat dál. (R:)