Text

R: V mrazivém vánku, jiskřícím sněhu, v zavátých cestách hledáme něhu. V mrazivém vánku, jiskřícím sněhu hledáme něhu. 1. Náruč svoji otvíráme a Ježíška přivítáme. V láskyplném nadšení, z Božího to zjevení. Milé krásné nemluvňátko, roztomilé pacholátko, v láskyplném nadšení, z Božího to zjevení. 2. Náruč svoji otvíráme a Ježíška přivítáme. Hlasy zvonů hlaholí do celého okolí. Ježíškovi zazpíváme, hosana mu zavoláme. Hlasy zvonů hlaholí do celého okolí.