O dobrém pastýři

2192

Autor: Petra Ambrosová

Text

1. Pane můj, v okovech problémů Tě volám z vězení samoty a trápení – v modlitbách přicházíš. Neboť vím, že jenom s Tebou léčky zdolám, odolám vždycky hříchu vábení, světlo v tmách zazáří. R1: Dobrý pastýři, strážce svého stáda, zemřels na kříži, padla smrti vláda, Tobě zpívat chci a hrát, vím, že máš své ovce rád! R2: A i když ztratím cestu správnou a budu nad propastí stát, vezmeš svou hůl a půjdeš roklí zrádnou zachránit ztracenou ovci, co máš rád. 2. Přicházíš, Pane, mé srdce píseň zpívá, svou holí do mé cely udeříš, pramen z ní vytryská. Naplní mi moji duši voda živá a pod Tvým pláštěm svoji najdu skrýš, krásnějším svět se zdá! (R1:) (R2:)