Text

1. Pospíchej, někde v dálce Betlém spí. S pastýři se sejdem u jeslí, (právě ty jsi zván...) Odhoď zlo, zbav se tíhy trápení, vždyť dnes přišla láska k nám. Nám narodil se Pán! R: Betlém v dálce spí a čeká příchod tvůj, pastýře a krále následuj (Hvězdou nech se vést...) Krásná píseň zní, to zpívá anděl sám, že dnes přišla láska k nám Nám narodil se Pán!