Text

1. Nech je uvoľnená svätá radosť v nás, Uvoľnený Tvoj Duch, môj Pán, Príď! A daj sa nám napiť! 2. Chcem vidieť Teba Kráľ, Chcem vidieť Tvoju tvár, Počuť Tvoje srdce biť, Na zemi ako v nebi.