Noty

s-pastyri-ted-o-zavod.pdf
Instrum. soprán, alt, bas
Autor Martin Jakubíček
ze chej tu me zro k Bet spě Kris stý ři tuj rod S pa 1. o ský vod teď me o lid zní ples dnes mu, mu; stva lid a do ho ry ly. ský děl mi s an ry přes sbo

Text

1. S pastýři teď o závod spěchejme k Betlému, obětujme lidský rod Kristu zrozenému; lidstva ples ať zní dnes s andělskými sbory přes hory a doly. 2. Hleďte, v tvrdé jesličky Dítě položené! Nad ním chléva chudičký krov se nuzně klene. V plénky jen zahalen, ale krásný, svěží, nebes Král tu leží. 3. Víme, proč se snižuješ, náš nejvyšší Pane. Chudým důkaz dávat chceš lásky svrchované. Učíš nás v každý čas snášet ponížení, břímě každodenní. 4. Jdeme ke tvým jesličkám, vroucně poklekáme; hojnou milost uděl nám, s důvěrou voláme: Sejmi již naši tíž, učiň, ať jsme prosti hříšné poddanosti.