Pane, chci být jako ty

Text

#Vstup 1. Pane, chci být jako ty, chci mít všechny rád, radovat se, odpouštět, bližním pomáhat. #Před evangeliem 2. Chci tvým slovům naslouchat, vždy být statečným, chci tvou radost rozdávat bratrům, sestrám svým. #Obětní průvod 3. Chci víc dávat nežli brát jako ty, můj Pán, pomáhej mi, Ježíši, podej mi svou dlaň. 4. Nabízíme, vezmi si od nás, od dětí chléb a víno, Ježíši, dary k oběti. #Přijímání 5. Chci mít stále pro tebe v srdci místa dost, vejdi dál. Můj Pán a Bůh, nejvzácnější host. #Závěr 6. Nashledanou, Ježíši, potkáme se zas v každém bližním člověku, v světě plném krás.