Noty

šu hla no, než Jak 1. čer ván ky o ží ce bo svět, ří slun o a no, by směl den zro ze du, sva An jsi li na Nad mi se kloň, stro me spá dět. sy u vi ky Mat Kris mat ko to vy. pal mo vý, na žeh po

Text

1. Jak červánky ohlašují ráno, než ozáří slunce boží svět, zrozená jsi lidu, svatá Anno, aby směl den spásy uvidět. Nad námi se nakloň, strome palmový, požehnaná matko Matky Kristovy. 2. Po řadu let vzývala jsi Pána, by život tvůj plodem požehnal. V pravý čas ti jeho milost dána: zrodit Růži, z níž se zrodí Král. Důvěřovat v Pána kéž jsme hotovi, to nám vypros, matko Matky Kristovy. 3. Jak Maria, slunce tvého stáří, se moudrou tvou rukou dala vést, i nám pokoj tvého srdce září do bludiště našich lidských cest. Ochraň naše děti, naše domovy, oslavená matko Matky Kristovy. 4. Ty laskavá služebnice Boží, jež ve strastech nám jsi posilou, v tobě staří, opuštění, choří mají mocnou přítelkyni svou. Až den smrti přijde z vůle Otcovy, veď nás k Bohu, matko Matky Kristovy.