Od sítí tvých

Text

1. Od sítí tvých k rybolovu svému tě, Šimone Petře, volá Pán, pastýřem tě činí lidu všemu, svěřuje ti klíče věčných bran. Jako tebe Pán znal, nyní nás ty znáš přimlouvej se za nás, Učiteli náš. 2. Ty skálou jsi, na níž církev Boží sám Kristus Pán provždy postavil. Od těch dnů se rybolov tvůj množí, aby Syna Otec oslavil. Ty, jenž dílo spásy od počátku znáš, přimlouvej se za nás, Učiteli náš. 3. Co láska tvá přislíbila Pánu, to od tebe přijal k slávě tvé. Dej, ať i my každou svoji ránu obětujem církvi vítězné. Ty, jenž bolest těla, úzkost duše znáš, přimlouvej se za nás, Učiteli náš. 4. Čím ohromil Ježíš zrak tvůj lidský, to s jásáním nyní v nebi zříš. Pomáhej nám v dnešní den a vždycky, pomáhej nést Kristu jeho kříž. Ty, jenž slabost víry z osudů svých znáš, v pochybnostech pomoz, Učiteli náš.