Vzývej, církvi, svého kněze Jana

Text

1. Vzývej, církvi, svého kněze Jana, čerpej sílu z jeho svědectví, vždyť on věrně následoval Pána cestou kříže k slávě vítězství. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 2. Přes propasti dávno zašlých věků příběh mučedníka svědomí svědčí o Bohu i o člověku, jehož žádná zkouška nezlomí. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 3. Nesnížil ses ke lži ani zradě, odoláváš trýzni mučení, duch je silnější než tělo slabé, výmluvné je tvoje mlčení. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 4. Kéž z tvých ran a krve drahocenné dary milosti se rozmnoží, uč nás statečnosti, svatý Jene, lásce, která všechno vydrží. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 5. Odpusť, Pane, viny dávných časů, odpusť nelásku a rozbroje, dej, ať církev, věrná tvému hlasu, šíří požehnání pokoje. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 6. Kriste, dobrý pastýři svých ovcí, krví mučedníků probuď nás, jako ty jsi jedno ve svém Otci, ať jsme jedno v tobě a ty v nás. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku. 7. Kéž tvůj pohled vlídně na nás patří a kéž z modliteb a obětí svého lidu, sester svých a bratří tvoří zázrak příští jednoty. Zazpívejme s církví píseň díků Janu Sarkandrovi, mučedníku.