Hlas v nebi volá

Text

#Vstup 1. Hlas v nebi volá: Kdo jsou tito zde v bílém rouchu odění? To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení. 2. Šat vyprali si v Krvi Beránka, za nás z lásky prolité, nyní jako hvězdy nebe zaskví se ve slávě tvé. #Před evangeliem 3. Z násilí, muk a útrap nesčetných Bůh je na trůn k sobě vzal, sám jim setře slzy z očí mučedníků Pán a Král. 4. Již nezakusí bolest, žízeň, hlad, Beránek je bude pást, u pramenů vody živé najdou svoji věčnou vlast. #Obětní průvod 5. Hrdinnou oběť mučedníků všech s nebem slaví naše zem, ti, kdo v slzách zasévali, sklízet budou s jásotem. 6. Velkou věc s nimi učinil sám Bůh, trýzeň v jásot proměnil, z jejich krve setbu nebes pro žeň spásy připravil. #Přijímání 7. Komu je Ježíš poklad nejdražší, sama smrt se mění v zisk, z hrůz a zloby pozvedá nás jeho dlaně vroucí stisk. 8. Ze stolu lásky dej nám jíst a pít, stále dávej nám svůj chléb, živ nás Tělem svým a Krví, Boží Synu, Spáso všech! #Závěr 9. V úzkostech bojů odvahu nám dej, v křížích, zkouškách při nás stůj, dej, ať tebe milujeme víc než vlastní život svůj. 10. Amen! Ať chvála, sláva, čest a dík vám na věky věků zní, přímluvou nám pomáhejte, hrdinové vítězní.