Chvalte Pána, chvalte Pána

Noty

na, te vždyť je te Chval 1. na, chval vel di ko vy. bro ti vý, do čí mo tvůr nik stá pře dy ne vá. lás ho ka Je ná, je věč

Text

1. Chvalte Pána, chvalte Pána, vždyť je dobrotivý, tvůrčí mocí koná velké divy. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. 2. Chvalte Pána, chvalte Pána, stvořil zem i nebe, tichým hlasem volá mne i tebe. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. 3. On je tvůrce, on je tvůrce velehor i moří, k jeho slávě celý vesmír hoří. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. 4. Zná své dítky, zná své dítky v každém pokolení, vodí pouští k zaslíbené zemi. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. 5. V jeho síle, v jeho síle nad zlem vítězíme, u něj skvělé dědictví nám kyne. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. 6. Dá nám jísti, dá nám píti, všechny tvory živí, chvalte Pána, vždyť je dobrotivý. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.