Noty

křest po ra, je den nás, Pán, den Je jed 1. na me Kris sly ší hlas: tův ří tvo me no lo, jed ve ty jak no, mně, če, Ot jsou jed ze so ta, mě. jsou svě svět lem

Text

1. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země. 2. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, pomáhej, Duchu pravdy, poznávat stále víc, že je Kristus jeden, nerozdělen, že je hlavou církve a my tělem. 3. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, kde se svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží děti.