Noty

bra trům je sest a rám Zpí 1. vej me na seň ce ne vám srd chvě je! čí cím. pla se ží Bo Syn. ší Je žíš, nás

Text

1. Zpívejme píseň naděje bratrům a sestrám plačícím. Ať se vám srdce nechvěje! Těší nás Ježíš, Boží Syn. 2. On každou ztrátu mění v zisk, i propast hrobu prozáří, on v každé nouzi jde nám vstříc a vrací úsměv do tváří. 3. Dík, že ti můžem odevzdat člověka, jehož milujem, jen ty mu můžeš život dát a plnost lásky v nebi svém. 4. Ať božská tvoje dobrota i ve smrti ho občerství, puklý zvon jeho života přetaví ve zvon vítězství. 5. Pomoz nám, Pane, ve smrti říci ti Ano poslední, jež celý život posvětí a nikdy více nedozní.