Noty

mou svo nu bo du, mi si, Vez 1. všech ne, Pa ne mám, mou. Nic co bych měť i ro pa li zum i vše to cím vra ne při jal te be, od s dů vra vše cím rou. s dů rou, to

Text

1. Vezmi si, Pane, všechnu mou svobodu, paměť i rozum i vůli mou. Nic nemám, co bych nepřijal od tebe, /: tobě vše vracím s důvěrou. :/ 2. Nalož s tím, Pane, zcela dle vůle své, kéž jen tvou milost a lásku mám. O to jen prosím, o nic víc nežádám. /: Amen, můj Pane, staň se staň. :/