Kriste náš

1798

Autor překladu: P. Josef Hrdlička

Text

R: Kriste náš, včera i dnes a na věky věků všech, ty jsi Bůh, Spasitel sám, vládneš času i dějinám. 1. Chválen buď, Pane, že v tento čas k hostině lásky pozval jsi nás. Milostí bránu otvíráš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 2. Chválen buď, Pane, jsi Boží Syn, odpouštíš hříchy, zbavuješ vin, zjevuješ nám svou vlídnou tvář, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 3. Chválen buď, Pane, chudým ses stal, ve všem krom hříchu podobný nám, na dřevě kříže trůn svůj máš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 4. Chválen buď, Pane darovaný, zrozený z lůna čisté Panny, v betlémském chlévě spočíváš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 5. Chválen buď, Pane všemohoucí, úhelný kámen ve stavbě jsi, náš lidský úděl dobře znáš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 6. Chválen buď, Pane, Pastýři náš, ty, který jménem své ovce znáš, za jejich spásu život dáš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 7. Chválen buď, Pane, nauč nás nést do temnot hříchu radostnou zvěst, proměň je v jas a slávy zář, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 8. Chválen buď, Pane, víno a chléb proměňuješ v své Tělo a Krev a hladovým je podáváš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 9. Chválen buď, Pane, bez ustání, uděluj nám své požehnání, čeho nám třeba, nejlíp znáš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 10. Chválen buď, Pane, naděje práh, nabízíš sílu, zaháníš strach, svěřujem ti svůj příští čas, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 11. Chválen buď, Pane, od lidí všech, již s námi jdeš dva tisíce let. Kéž s námi stále zůstáváš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R. 12. Chválen buď, Pane, jeden jsi Bůh, Otec i Syn i přesvatý Duch, dík, že se k nám v své lásce znáš, Cesto, Pravdo, Živote náš! Amen. Aleluja! (Maranatha!)* R.