Hosana (Hle vidím Krále slávy)

1812

Originál: Hosanna
Autoři: Hillsong United, Brooke Fraser,
autor překladu: Vítězslav Šlahar

Překlady

en Hosanna originálO Hillsong United, Brooke Fraser
sk Hosana autorizovaný překladAP Kamila Vyskočilová
cs Hosana překladP
cs Hosana překladP Markéta Doleželová
cs Hosana překladP Vítězslav Šlahar

Text

1. Hle, vidím Krále slávy, jak k nám v ohni přichází, země se zachvívá. Hle, jeho láska velká naše hříchy obmývá ať tvůj lid zazpívá. R: Hosana, hosana, buď sláva nejvyššímu, hosana, hosana, buď sláva nejvyššímu. 2. Zde pane povstáváme, zabíráme ve víře, co jsi nám zaslíbil. A když tvou tvář hledáme když jsme na kolenou svých vím že nás probudíš. B: Uzdrav pane srdce mé, ať můžu uvidět nevídané, nauč mě milovat víc tvou láskou. Ať trápí mě jen věci tvé, dokud království tvé nepřijde, než odejdu ze světa do věčnosti.