Překlady

en God With Us originálO Graham Kendrick
cs Byl člověk jako já autorizovaný překladAP Karel Řežábek

Noty

ji ko zná, já, kost věk mo ja C křeh člo 2. On Byl 1. le kde ja v tě sto ko jím tam, já, já, stál (On (Byl mo ja ji ko zná,) já,) A m žil křeh člo věk kost ho co po bel kou tím til, šel, já, (žil (stál ja sto ko jím já,) já,) C ďá v tě tam, kde le zu pro ro ne hrál. mí. On On (ďá (cí po kou tím šel,) já,) G bel til, ho co nám blíz E m je, A m ko s ná E m mi je, A m Bůh A m R: nu el. F I ma G je, A m s ná E m mi Bůh

Text

1. /: Byl člověk jako já, :/ /: stál tam, kde stojím já, :/ /: cítil, co cítím já, :/ /: On rozumí. :/ /: On křehkost moji zná, :/ /: žil v těle jako já, :/ /: ďábel ho pokoušel, :/ /: On neprohrál. :/ R: /: Bůh s námi je, nám blízko je, Bůh s námi je, Immanuel. :/ 2. /: Byl lidmi pohrdán, :/ /: týrán a popliván, :/ /: blízkými opuštěn, :/ /: On odpouští. :/ /: Muž plný bolesti :/ /: vzal naše nemoci, :/ /: svůj život položil :/ /: za život můj. :/ R: