Dávám ti, Pane

240

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

hy, co chny F tou mám, G ti, A m Pa vám vše C ne, jen ty G sám. sta číš Chci vám a A m F C řím, že dnem i A m s mod lit žít před kří C tvým žem no E m dej svou Pa ne, E m mi lost bou G a F lat: Dej, vo C C vám ti, všem, kdo F A m tách G jsou. na ces chno, co C jsem. ne, vše ne, F A m Pa vám ti, G Pa

Text

1. Dávám ti, Pane, všechny touhy, co mám, dávám a věřím, že stačíš jen ty sám. R: Chci žít před křížem tvým nocí i dnem s modlitbou a volat: Dej, Pane, dej svou milost všem, kdo na cestách jsou. 2. Dávám ti, Pane, síly chabé, co mám. Dávám a věřím, že stačíš jen ty sám. R: 3. Dávám ti, Pane, dávám ti, Pane, všechno, co jsem.