Noty

ne G m se A me, C no D m D m Chle R: ba D m C a me. D m A m F pro G m D m přij C ry, ty mi B da F že ce, C 7 Pa ne, D m skut kem C ru prá G m Mám 1. zdné no C G m mám těž C 7 hy, Pa ne, G m jsem A m pl C na je B ne nil, při G m blí A žil. se B ne F bli jsem F D m žní mu G m vždyť F sta, Pa C 7 ne, D m sou cit ú C Mám 2. G m C vře za jsem u G m ný, Pa C 7 ne, svůj G m jsem de C B A m o přel, te G m vřel. A F o B všem F dej, se G m D m a bych že F lest, Pa C 7 ne, D m to lik bo C v so Mám 3. G m C tou mám ta G m hu, Pa C 7 ne, G m ni C B A m zra lo, zna G m lo. A F po B a ce F srd G m D m by

Text

R: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme. 1. Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil, mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil. 2. Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel, jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel. 3. Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo, mám také touhu, Pane, aby tě srdce poznalo.