Noty

G Hos po chval te di na, te slu E m Chval R: ci, E m žeb Chval ja. E m lu te slu žeb Je ho D jmé le ha no G zra v srd cích ných, E m Tam, 1. pláč zní kde vo E m své. slo Bůh po D

Text

R: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, Jeho jméno haleluja. 1. /: Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. :/ 2. /: Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. :/ 3. /: Tam děti tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. :/ 4. /: Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. :/ 5. /: Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají. :/ 6. /: Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. :/