Noty

můj G můj, jen A m Tys štít, Jen R: Pa ne A m Ty, Jen... A m dáš. A m dáš. F slá G hla vu poz ve va, Ty mou la jí: vo lem A m V Bo hu Mno ří 1. těch, kte G ko A m je ho deš. ne A m naj dnou po G moc F žá

Text

R: Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, ty mou hlavu pozvedáš. 1. Mnoho je těch, kteří kolem volají: v Bohu žádnou pomoc nenajdeš. 2. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a on prosbu moji vyslyšel. 3. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš. 4. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mě pronásledují.