Text

R: Kdo věří, není sám! Jsi s námi Ty, náš Pán, tvůj Duch vdechuje život nám, kdo věří není sám. 1. Ty jsi Ježíš Boží Syn a každému z nás blízko jsi. Nám nabízíš přátelství a věčný život v plnosti své, nyní a navěky. R: 2. Voláš Petra apoštola, pevnou skálu máme v něm. On rybář a pastýř je, zbloudilé ovce sjednocuje, nyní a navěky. R: 3. Hledáš lidi ochotné za tebou cestou lásky jít. Svým Duchem spoj v jedno nás, vlej naději do budoucích dnů, nyní a navěky. R: 4. Jen ty jsi naděje lidí v jejich cestách nesčetných. Dej mír nám a jednotu! Zjev pravdu, jenž nás osvobodí, nyní a navěky. R: 5. Ty jsi Kristus, brána žití, dáváš vše, nic nechceš vzít. A jen láska tvá je zbraň. Ve dne i v noci buď blízko nám, nyní a navěky. R: