Noty

Text

1. Od Otce jednorozený, Syn do Jordánu vnořený nás očišťuje vodou křtu a věrné křísí k životu. 2. Prosíme, Spasiteli náš, přijď v lásce k nám a svatý jas Božího světla do srdcí přines nám láskou planoucí. 3. Hlas Otcův zazní od výšin: "To je můj milovaný Syn!" A v holubice podobě také Duch Svatý při tom je. 4. Živote, Pravdo, Ježíši, buď tobě sláva nejvyšší. Otec ji s Duchem z výsosti zjevuje v nové jasnosti. 5. Jan Křtitel sám se bázní chvěl, když do vod řeky vnořit měl toho, jenž může krví svou smýt vinu lidstva veškerou. 6. Prosíme tebe my, lid tvůj: nás stále, Kriste, ochraňuj! Dej naší mysli rosy třpyt a dej nám vždycky čistě žít!