Emanuel (Prichádzam Ťa cháliť)

3330

Autor: František Borovský sk

Text

1. Prichádzam ťa chváliť, vyznať, Kráčám k tebe za mnou ostal svet Padám na tvár, v bázni volám: Jediný si, iného tu niet 2. Dnes chcem ťa len chváliť, A nad všetko vyvýšiť, Ty hoden si slávy, ty sám R: Svätý, Svätý si náš Pán, Před tvojim trónom volám. B: Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Si Bóh s námi