Mé dlaně zvednuté

344

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

Bo A m teď, při jmi že můj, dla E m zved nu bět o H 7 dar. tak ja ko čer C ve k to A m stou Mod lit ba E m did lo H 7 vá. ka tak, ja ko C

Text

Mé dlaně zvednuté přijmi teď, Bože můj, tak jako večerní obětní dar. Modlitba má ať k tobě stoupá tak, jako vůně kadidlová.