Si nádherný

3971

Originál: You´re Beautiful
Autor: Phil Wickham,
autor překladu: ESPÉ
sk

Překlady

cs You´re Beautiful originálO Phil Wickham
cs Jsi nádherný překladP Veronika Kaláčová
sk Si nádherný překladP ESPÉ

Text

woah, woah 1. Vo svitaní zriem vždy Tvoju tvár Vo farbách rána Tvoje oči spoznávam Zem táto prebúdza sa vo svetle dňa Zrak upieram na nebesá. Si nádherný, woah, woah Si nádherný, woah, woah 2. Mesačná noc, tá tiež Tvojou je Galaxie svietia, planéty sú v pohybe Užasnutí a pod záplavou hviezd My vyznávame s nimi dnes. Si nádherný, woah, woah Si nádherný, woah, woah 3. Hľadíme s vďakou na Tvoj vzácny kríž, kde zomrel si za nás a potom vstal z mŕtvych Ježiš. Dnes Otcov nebeský trón je aj Tvoj, my chystáme sa za Tebou. Si nádherný, woah, woah Si nádherný, woah, woah 4. Na prahu večnosti raz budeme stáť, kde smrť a ani slzy nám už nenaženú strach. Po svoju nevestu si prídeš Ty sám, tam chceme hľadieť na Tvoju tvár. Si nádherný, woah, woah Si nádherný, woah, woah