Text

1. Pas beránky, mé ovce pas, řekl jsi, Pane, Petrovi a tento vzkaz zní zas a zas a mnohé zve a osloví. 2. Sám Kristus dobrý pastýř je, všech pastýřů vzor nejvyšší, své ovce zná a miluje, jdou za ním, jen ho uslyší. 3. Dík za pastýře, za světce všech tvých stád i všech pastvin tvých, jež čerpali ti ze srdce lásku a sílu k vítězství. 4. Svůj život dali za ovce, nezmoh je strach či únava i nyní z nebe slyšet lze jich hlas, jenž stádo svolává. 5. Pastýři, Kriste, pomoz nám, i vy, pastýři nebeští, ať církev, ovčín, Boží chrám, roste a zraje k plnosti. 6. Vzbuď i dnes v církvi pastýře, jež tvé volání zaslechnou a odpoví: "Zde jsem a chci nést světu zvěst tvou radostnou".