Text

1. Jsi s námi, Máří Magdaléno, ty v nebi a my na zemi, 2. Kristova milost všechno mění, Pán vyvedl tě z moci zla, 3. Patronko naše, i my chceme Kristovým slovům naslouchat, 4. Když blízcí Pána v těžké chvíli opustili či zradili, 5. Slyšelas volat "Dokonáno!" Z posledních sil zněl jeho hlas; 6. Třetí den v slzách časně z rána jdeš uctít tělo pohřbené, 7. Po hlasu poznáš Spasitele, hned k přátelům tě posílá, 8. I my svědectví o Vzkříšeném chcem vydat dnes a v každý čas, 9. Patříš nám, Máří Magdaléno, a my též k tobě patříme,