Text

R: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou Jeho jména. 2. Hospodinův hlas nad vodami. Hospodin nad spoustami vod, Hospodin, jak je mocný. Hospodin, jak je velkolepý. 3. Vznešený Bůh zaburácel hromem, v Jeho chrámu všichni volají „Sláva“! Hospodin trůnil nad potopou. Navěky bude jako Král.