Překlady

en Alpha and Omega originálO Adrian Snell
cs Alfa i Omega překladP Karel Řežábek

Text

1. Já byl jsem sám, vězeň a v modlitbách, Duch Boží stál tu se mnou, já cítil se jak v snách. V tom náhle zahřmí, ten zvuk se hrozným zdál, já ohléd se a za mnou Syn člověka stál. 2. Měl bílou tvář a vlasy jako sníh a oheň jeho očí mne pálil v kostech mých a z úst jeho jak příboj hlas nespoutaný zní: "Já jsem Alfa i Omega. První i poslední." R: Jásot zní, dá Bůh nám novou zem, jásot zní, Nový Jeruzalém! Jásot zní, buď přichystán, pro Církev svou jde sám. V Něm vše začíná i končí, On je Pán. 3. Já písni nové z nebe naslouchal: Svatý, svatý, svatý, Ty jsi králů Král! Svatý je náš Bůh a teď pro nás přijít má, On je naším slavným Tvůrcem, své dílo dokoná.