Text

R: Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 1. Díky vzdávejme Otci, že je dobrý, in aeternum misericordia eius. Utvořil svět a moudře stvořil zemi, in aeternum misericordia eius. On vede svůj národ cestami dějin, in aeternum misericordia eius. On odpouští a vítá své děti, in aeternum misericordia eius. 2. Díky vzdávejme Synu, který je světlem národů, in aeternum misericordia eius. On nás miluje srdcem z masa a krve, in aeternum misericordia eius. Od něj vše dostáváme a jemu vše darujeme, in aeternum misericordia eius. Srdce otvírá těm, kdo mají hlad a žízeň, in aeternum misericordia eius. 3. Prosme též Ducha o sedm svatých darů, in aeternum misericordia eius. Pramen je všeho dobra, přelahodná útěcha, in aeternum misericordia eius. On nám dává sílu, předávejme ji bližním, in aeternum misericordia eius. On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží, in aeternum misericordia eius. 4. Prosme o pokoj od Boha, dárce všeho pokoje, in aeternum misericordia eius. Země očekává radostnou zvěst o Králi, in aeternum misericordia eius. Radost a odpuštění v srdci maličkých, in aeternum misericordia eius. A budou nová nebesa i nová země, in aeternum misericordia eius.