Nade vší mocí

50

Originál: Above All
Autoři: Paul Baloche, Lenny LeBlanc,
autor překladu neznámý

Text

Nade vší mocí, nad proudem řek. Nad modrým nebem, co nemá počátek. Nade vší slávou, co může člověk mít, Ty jsi ten, kdo hrad je můj a štít. Nad každý poklad, nad každý sen. Nad všechny krále, ty sám jsi vyvýšen. Byl's jak růže, co člověk zahodí. Ty jsi Bůh, já ten, kdo uhodí. R: Nám jsi dal lásku svou a kříž. Žít jsi měl, byl jsi na obtíž. Pro můj hřích smrt jsi podstoupil. To kvůli mně, tys měl žít, jsi můj štít.