Má někdo z vás žízeň

558

Originál: Is Anyone Thirsty
Autor: Graham Kendrick,
autor překladu: Karel Řežábek

Text

Má někdo z vás žízeň, někdo z vás? Má někdo z vás žízeň? Má někdo z vás žízeň, někdo z vás? Má někdo z vás žízeň? Ježíš volá: Pojďte ke mně žízniví a já vám napít dám. Ó, ať tečou proudy živých vod, ať jen tečou proudy živých vod, ať tečou proudy Ducha skrze nás. Ať tečou proudy živých vod, ať tečou proudy živých vod, ať tečou proudy živých vod, ať tečou proudy živých vod.