Text

1. My jsme zde ve jménu Krále králů, my jsme zde ve jménu Ježíše, my jsme zde ve jménu Syna Božího, my jsme zde ve jménu Tvém. R: Ať každá bytost na nebi, ať každá bytost na zemi, ať každá bytost pod zemí to ví, že jsme Tví.