Rozlomte zámky bran

615

Originál: Lift Up Your Heads, O Gates
Autoři: Julie Rendel, John De Jong,
autor překladu: Petra Hradilová

Text

1. Rozlomte zámky bran, otevřete víc svá křídla, brány dnů, vydejme srdce svá, ať každý dech volá: „Sláva!“ k nebesům. 2. Vezměme závoj chval, královská roucha místo zoufání, hvězdy, co září v tmách, vítejte Krále tóny písní svých! R: Kdo je ten Král? Zář ohně v očích má! Kdo je ten Král, jenž slávou oplývá? On je náš Pán a vládne zástupům! Vezměte závoj chval, rozlomte zámky bran, pozvěte Krále slávy dál! 3. Zvedáme ruce své, ostrý meč Ducha dál proráží tmou. Váleční andělé zpívají s námi píseň vítěznou. 4. Kdo je ten bojovník? Zbrocen je krví, oděn v bílý háv. Drží od pekel klíč, vítězstvím lásky září v temnotách! R.