Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů

633

Originál: Holy, holy, holy Lord (Sanctus)
Autor: Peter Scholtes,
autor překladu: Karel Řežábek

Text

1. Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa, zem Tvojí slávy. Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa, zem Tvojí slávy. R: Hosana, hosana, zní Bohu na nebi. 2. Hosana, hosana, zní Bohu na nebi. 3. Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou nebesa, zem Tvojí slávy.