Text

/: Spáso má, Králi mého srdce, Štíte můj, Ochránce, nádherné je v Tvém domě být. :/