Text

R: Tebe chválím, Tebe, Pane, velebím, Tebe chválím, Pane můj. 1. Jsi Bůh jediný, můj Pán, jsi svatý, já chválu Ti vzdám jsi králem, co s láskou vládne nám, jsi Bůh jediný, můj Pán. 2. Tak stále Boha svého chval, ať věrní jeho slávu hlásají, že velký a mocný je Pán, že zas přijde, zas vrátí se k nám.