Text

(...hm) Benedicimus Te! (...hm) Benedicimus Te! (...hm) Benedicimus Te, benedicimus Te! Sólo: 1. Velebte Hospodina (Benedicimus Te!) všechna díla jeho (Benedicimus Te!) a vyvyšujte Pána navěky (Benedicimus Te, benedicimus Te!) 2. Pána chvalte nebesa a vy vody pod nebesy a všichni andělé jeho. 3. Ty slunce a měsíci, vy hvězdy nebeské, všechen dešti, roso Pána chval. 4. Rosy krůpěje vločky sněhové, vy noci a dni chvalte Pána Hospodina chvalte na věky 5. Ty lede a mraze Pána chval blesky, mračna velebte Pána veleb Hospodina celá zem. 6. Hory, pahorky Pána chvalte i vše, co roste na zemi všechno dobrořeč Hospodinu. 7. Prameny vod chvalte Pána a vše, co se hýbe ve vodách, veleb Pána ptactvo nebeské. 8. Duše a spravedlivých duchové věrní a srdcem pokorní navěky Hospodina velbte.