Už jdou andělé

892

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

an D m jdou, jdou A lé, D m jdou R: A lé, an lé, G m A jdou, jdou! C an lé, jdou, jdou D m C an an D m F jdou, jdou A při shro chá ly, ka zet ždit teh A 1. A 2. teh dy an dy D m Sy svo na je D m člo vy u A zří šle a kon C slá ze mo od vou, chny v o vše bla D m cích své li vo kou lené F vy C s ve vou. be. ny ne slá A 3 D m při po chá vše a či kon s mo G m chny zet an A D m jdou C lé, D m jdou an R: D m jdou, lé, A teh u dy A D m A 1. zří Sy na C D m an F jdou, A jdou! G m cích C s ve v o bla li kou člo ka D m D m chá zet A při a A slá s mo zet G m 3 vou. mo a F C při D m chá slá vou,

Text

R: Už jdou andělé, už jdou,už jdou andělé, už jdou, andělé už jdou! 1. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou, přicházet s mocí a slávou. (R:) 2. A tehdy vyšle svoje anděly, shromáždit všechny své vyvolené od konců země po všechny končiny nebe.