Záře z Galileje

899

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

dou fa z Ga li kte ří Těm, v Bo ha ře. je, le vy chá

Text

Těm, kteří v Boha doufají z Galileje, vychází záře.