Text

Boží Beránku, jen Tobě patří čest, Boží Beránku, jen Tobě patří čest. Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když Ty usedneš na svůj trůn a národy se Tobě vděčně pokloní jsi slunce spravedlnosti.