Spiritum Tuae caritatis

918

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Noty

no ne mi bis ri Spi Do tum fun in de. Tu ae ca tis ta ri

Text

Spiritum Domine nobis Tuae caritatis infunde. překlad: Ducha své lásky nám, Pane, vlej