Text

1. Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou Svou, která jasně plane, světlem Svým osvoboď nás, ó, Pane. Buď světlem nám, buď světlem nám! R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí. Láskyplná řeko, proud Tvůj ať zaplaví nás, Své slovo dej ať nám svíítí v tmách. 2. S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času. Krví Svou smýváš temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. Buď světlem mým, buď světlem mým! R: 3. V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlíš, v životě dej sílu. Buď světlem nám, buď světlem nám! R: C: Zář tváře Tvé, zář tváře Tvé, ať svítí v tmách!