Text

1. K Tobě, Pane, s díkem přicházím, (k Tobě, Pane, s díkem přicházím.) Lásku, pokoj v duši nacházím. (Lásku, pokoj v duši nacházím.) R: Tobě se znovu odevzdávám, Ty jsi můj Pán, buď vůle Tvá. Chvála Jezu, Spasiteli, chvála. 2. Krok za krokem kráčím za Tebou... v dáli hledám správnou cestu svou... 3. Když zaváhám ve své slabosti... podpíráš mě mocí milosti...