Text

1. Za nás, Pane, dal jsi tělo své na kříž přibít, za nás lidi prázdné kalich hořkosti musel jsi pít. 2. Pro nás, Pane, církev od doby Tvé tady dbí, pro nás lidi prázdné, bychom vstoupili do království. 3. Na nás, Pane, Ducha svatého dnes vyléváš, na nás lidi prázdné, dary ke službě sám sesíláš. Za nás, Pane, dal jsi tělo své na kříž přibít.