Haleluja, ať zní

952

Autor neznámý

Text

R: Haleluja, ať zní ze všech úst, haleluja, ať zní k nebesům. Haleluja, ať Bůh slyší nás, prozpěvuj Sióne vykoupený, Pán zvítězil. 1. On těžký kříž nesl kvůli nám. Na Golgotě zvítězil. Bůh odpouští za to vítězství hříchy tvé, hříchy tvé. Tak zpívej: R: 2. Až zazní hlas polnic andělských, Bůh tělo tvé promění. Pak zavoláš: "Kde je osten tvůj, smrti zlá, smrti zlá!" Tak zpívej: C: Pán přichází. On zvítězil